وب‌سرویس اطلاعات زمین‌های کشاورزی – Agriculture Info API

فریمیوم
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس یک بانک اطلاعاتی و نظارتی با ساتفاده از هوش مصنوعی برای زمین‌های کشاورزی است که امکان نظارت به صاحبان زمین را میدهد. اطلاعات موجود در این وب‌سرویس عبارت است از: تصاویر ماهواره ای مختلف از زمین، ابعاد و وضعیت کلی محصول مزرعه و …

کاربرد وب‌سرویس اطلاعات کشاورزی

  • سایت‌های مرجع کشاورزی
  • خرید و فروش زمین‌های کشاورزی
  • معرفی زمین‌داران
  • کشاورزان

 

توسعه دهنده : ست پلت

آدرس پایانه

curl -X GET "https://api.apieco.ir/farm-info/api/v1/read/legalCustomer/RGB/{farm_id}/{month}/{filename}"
--header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' 'token : {your-token}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:

apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}
token : {your-token}


Required Parameters:

farm_id
month
filename

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort