وب سرویس استعلام مساجد با موقعیت

وب سرویس استعلام اطلاعات مکانی قطعه در بهشت زهرا

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

زمانی که مشخصات یکی از قبور مجود در بهشت زهرا را به این وب‌سرویس بدهید، موقعیت مکانی آن قبر به شما نشان داده می‌شود.

کاربرد وب سرویس استعلام اطلاعات مکانی قطعه در بهشت زهرا

  • ابزار کاربردی
  • سامانه خدماتی
  • سایت راهنما
توسعه دهنده : شهرداری تهران

متد / نام پایانه

kurtköy escort