وب سرویس تخمین زمان رسیدن اتوبوس

وب سرویس تخمین زمان رسیدن اتوبوس

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس با دریافت شماره کد خط یا ایستگاه، مدت زمان تخمینی رسیدن اتوبوس را به شما نشان می‌دهد.

کاربرد وب‌سرویس تخمین زمان رسیدن اتوبوس

  • سوپراپلیکیشن
  • راهنما
  • نقشه
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort