وب سرویس استعلام خطوط اتوبوس

وب سرویس استعلام خطوط اتوبوس

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

ورودی این وب‌سرویس مختصات یک نقطه و شعاع مورد نظر است و در خروجی، خطوط اتوبوس موجود در محدوده به نمایش درمی‌آیند.

کاربرد وب‌سرویس استعلام خطوط اتوبوس

  • راهنما
  • نقشه
  • اپلیکیشن عمومی و کاربردی
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort