وب سرویس استعلام ایستگاه اتوبوس

وب سرویس استعلام ایستگاه های اتوبوس

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

استعلام وضعیت و مشخصات ایستگاه‌های اتوبوس موجود در یک منطقه با دریافت نقطه مورد نظر و شعاع انتخابی شما.

کاربرد وب‌سرویس استعلام ایستگاه‌های اتوبوس

  • گردشگری
  • نقشه
  • راهنما
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort