وب سرویس مشاهده قبض عوارض کسبی

وب سرویس مشاهده قبض عوارض کسبی

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس بر اساس اطلاعات ملک صنفی، اطلاعات آخرین قبض عوارض کسب و پیشه را  ارائه می‌دهد.

کاربرد وب سرویس مشاهده قبض عوارض کسبی

  • سامانه خدمت
  • سامانه پرداخت
  • موبایل بانک
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort