وب سرویس فینوتک – Finnotech API

وب سرویس اطلاعات مالی شرکت های بورس فینوتک

تجاری
دسته بندی: ,
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس استعلام اطلاعات مالی شرکت ها برای دسترسی به اطلاعات ترازنامه شرکت ها، اطلاعات سود و زیان شرکت ها، جریان وجوه نقد(شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی و فعالیت‌های عملیاتی) و یادداشت های توضیحی همراه شرکت های بورس و فرابورس کاربردی است. با استفاده از Api ارائه شده این سرویس توسط فینوتک محصول نرم افزاری خود را به این خدمات مجهز کنید.

کاربرد وب سرویس اطلاعات مالی شرکت های بورس فینوتک

  • سایت های خدمات بورسی
  • اپلیکیشن های آموزش بورس
  • سایت های آموزش حسابداری نیازمند به اطلاعات ترازنامه مالی شرکت ها
  • اپلیکیشن های تحلیلگری بورس و بازار سرمایه
توسعه دهنده : فینوتک

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/finnotech-balanceSheet/balanceSheet?trackId="
--header 'apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}'
-d {

comId:
string
شناسه شرکت (در سرویس شرکت مشخص گردیده و از طریق آن می توان به نام شرکت رسید)

year:
string
سال مالی شمسی (۴ رقمی)

perT_ID:
number
نوع دوره (مقدار عددی از ۱ تا ۱۲ که مشخص کننده نوع دوره مورد درخواست است) . در ایران شرکت‌ها الزام به ارائه صورت‌های مالی بصورت 3 ماهه دارند، بنابراین صورت‌های مالی بصورت 3، 6، 9 و 12 ماهه وجود دارند.

isAudited:
boolean
حسابرسی

isRepresented:
boolean
تجدید ارایه شده

isComposing:
boolean
تلفیقی

isPredictive:
boolean
پیش‌بینی

}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}


Required Parameters:

comId
yearoptional Parameters:


trackId

متد / نام پایانه

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort