وب سرویس استعلام اطلاعات بوستان های ویژه معلولین

وب سرویس استعلام اطلاعات مکانی بوستانهای مناسب معلولین

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این API بر اساس مختصات یک نقطه و شعاع مشخص شده، اطلاعات بوستانهای مناسب افراد ناتوان و کم‌توان(معلول) را ارائه می‌دهد.

کاربرد وب سرویس استعلام اطلاعات مکانی بوستان‌های مناسب معلولین

  • مراکز ویژه معلولین
  • سوپراپلیکیشن
  • نقشه
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort