وب سرویس استعلام پوشش برق

وب سرویس استعلام محدوده مناطق خدماتی برق

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس ورودی نداشته و صرفا جدیدترین محدوده تحت پوشش اداره برق را به کاربر نشان می‌دهد.

کاربرد وب‌سرویس استعلام محدوده مناطق خدماتی برق

  • نقشه
  • سامانه خدماتی
  • راهنما
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort