وب سرویس استعلام قبض گاز

وب‌سرویس استعلام قبض گاز – Gas Inquiry API

تجاری
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با واردن کردن شماره اشتراک فرد یا مسکن مورد نظر به این وب‌سرویس، اطلاعاتی همچون میزان بدهی و مهلت پرداخت را دریافت خواهید کرد. فینوتک شرکتی است که در زمینه‌ی خدمات پرداخت، وب‌سرویس‌های متنوع و جامعی را ارائه می‌کند.

کاربرد وب‌سرویس استعلام قبض گاز

  • اپلیکیشن پرداخت
  • موبایل بانک
  • سایت‌های خدماتی
توسعه دهنده : فینوتک
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-billingInquiry/billingInquiry?trackId=&type={نوع قبض}¶meter={مقدار مورد استعلام}&secondParameter={secondParameter}"
--header 'apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:

parameter
type

optional Parameters:

trackId
secondParameter

متد / نام پایانه