serdivan escort sakarya escort sakarya escort
وب سرویس تایید کد فعالسازی تلفن ثابت

وب سرویس تایید کد فعالسازی تلفن ثابت

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس تایید کد فعالسازی تلفن ثابت یک ای پی ای کاربردی برای دریافت کد فعالسازی تلفن ثابت است که توسط قبضینو در اپی اکو اولین  API مارکت  ایرانی منشر شده است و داکیومنت های فنی این  ای پی ای در پایین ارائه شده است.

این وب سرویس تجاری و غیر رایگان بوده و بر اساس پرداخت به میزان مصرف محاسبه میشود.

 

موارد پرکاربرد وب سرویس تایید کد فعالسازی تلفن ثابت

 

  • استفاده پر کاربرد این API در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های دفاتر پیشخوان پست و شرکت مخابرات و … است.
  • استفاده از سرویس های عمومی
  • استفاده از سرویس های دولتی
  • استفاده در اپلیکیشن های خدمات شهری
توسعه دهنده : قبضینو

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/ghabzino/FixedLineExtendedBillInquiryConfirmOtp"
' --header 'apieco-key:{YOUR_apieco-key}'
-d {

"Parameters": {
"FixedLineNumber": "string",
"OtpCode": "string"
}
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:

apieco-key:{YOUR_apieco-key}Required Parameters:


FixedLineNumber
OtpCode

متد / نام پایانه

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner

kurtköy escort
canlı casino siteleri