وب سرویس استعلام آخرین وضعیت کارت خودرو در پست

وب سرویس استعلام آخرین وضعیت کارت خودرو در پست

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس استعلام آخرین وضعیت کارت خودرو در پست یک API کاربردی برای اطلاع از استعلام آخرین وضعیت کارت خودرو در پست است که توسط قبضینو یکی از شرکت‌های نوآور و فناور محور به بازار عرضه می‌شود. درخواست این ای پی آی با فرمت Xml و Json ارسال می‌شود. 

این وب سرویس تجاری و غیر رایگان بوده و بر اساس پرداخت به میزان مصرف محاسبه میشود

 

موارد پرکاربرد وب سرویس استعلام آخرین وضعیت کارت خودرو در پست

 

  • استفاده پر کاربرد این API در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های دفاتر پیشخوان پست و پلیس +10 و … است.
  • استفاده از سرویس های عمومی
  • استفاده از سرویس های دولتی
توسعه دهنده : قبضینو
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/ghabzino/CarCardStatusInquiry"
' --header 'apieco-key:{YOUR_apieco-key}'
-d {

"Parameters": {
"CaseNumber": "string",
"TraceNumber": "string"
}
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:

apieco-key:{YOUR_apieco-key}Required Parameters:


CaseNumber
TraceNumber

متد / نام پایانه