وب سرویس استعلام عوارض طرح ترافیک

وب سرویس استعلام عوارض طرح ترافیک

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس صدور قبض استعلام عوارض طرح ترافیک ای پی آی کاربردی برای درخواست استعلام عوارض طرح ترافیک است که توسط قبضینو در اپی اکو ارائه شده است. جهت فراخوانی دکمه اتصال را کلیک نمایید.

این وب سرویس تجاری و غیر رایگان بوده و بر اساس پرداخت به میزان مصرف محاسبه میشود.

 

موارد پرکاربرد وب سرویس استعلام عوارض طرح ترافیک

 

  • استفاده پرکاربرد این API در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های دفاتر خدمات شهرداری، پلیس +10  و … است.
  • استفاده در اپ های مربوط به حمل نقل و اپ های پرداختی
  • استفاده از سرویس های عمومی
  • استفاده از سرویس های دولتی
  • استفاده در اپلیکیشن های خدمات شهری
توسعه دهنده : قبضینو

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/ghabzino/TehranTrafficTollInquiry"
' --header 'apieco-key:{YOUR_apieco-key}'
-d {

"Parameters":{
"PlateNumber":"String content",
"TraceNumber":"String content"
}
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:

apieco-key:{YOUR_apieco-key}Required Parameters:


BuildingID
TraceNumber

متد / نام پایانه

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort