وب سرویس صدور قبض عوارض نوسازی

وب سرویس صدور قبض عوارض نوسازی

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس صدور قبض عوارض نوسازی یک ای پی آِی پرکاربرد است که برای درخواست صدور قبض عوارض کسبی بکار می رود و توسط قبضینو در اپی اکو اولین بازار وب سرویس ایران منتشر شده است. برای فراخوانی ،دکمه اتصال را کلیک نمایید.

این وب سرویس تجاری و غیر رایگان بوده و بر اساس پرداخت به میزان مصرف محاسبه میشود

 

موارد پرکاربرد وب سرویس صدور قبض عوارض نوسازی

 

  • استفاده پرکاربرد این API در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های دفاتر خدمات شهرداری، دفتر خانه ها و … است.
  • استفاده از سرویس های عمومی
  • استفاده از سرویس های دولتی
  • استفاده در اپلیکیشن های خدمات شهری
توسعه دهنده : قبضینو

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/ghabzino/TehranMunicipalityRenovationTollBillInquiry"
' --header 'apieco-key:{YOUR_apieco-key}'
-d {

"Parameters":{
"BuildingID":"String content",
"TraceNumber":"String content"
}
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:

apieco-key:{YOUR_apieco-key}Required Parameters:


BuildingID
TraceNumber

متد / نام پایانه

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort