وب سرویس صدور قبض عوارض پسماند نوسازی

وب سرویس صدور قبض عوارض پسماند نوسازی

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس صدور قبض عوارض پسماند نوسازی یک API قابل استفاده برای درخواست صدور قبض عوارض پسماند کسبی است که توسط قبضینو در اپی اکو اولین بازار ای پی آی ایران  عرضه می‌شود. داکیومنت های فنی این  ای پی ای در پایین ارائه شده است.

این وب سرویس تجاری و غیر رایگان بوده و بر اساس پرداخت به میزان مصرف محاسبه میشود.

 

موارد پرکاربرد وب سرویس صدور قبض عوارض پسماند  نوسازی

 

  • استفاده پرکاربرد این API در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های دفاتر خدمات شهرداری، دفتر خانه ها و … است.
  • استفاده از سرویس های عمومی
  • استفاده از سرویس های دولتی
  • استفاده در اپلیکیشن های خدمات شهری
توسعه دهنده : قبضینو

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/ghabzino/TehranMunicipalityRenovationTollBillInquiry"
' --header 'apieco-key:{YOUR_apieco-key}'
-d {

"Parameters":{
"BuildingID":"String content",
"TraceNumber":"String content"
}
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:

apieco-key:{YOUR_apieco-key}Required Parameters:


BuildingID
TraceNumber

متد / نام پایانه

kurtköy escort
buca escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort