وب سرویس درخواست دستور العمل های احتیاطی بر اساس شاخص هر آلاینده

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب سرویس با گرفتن اطلاعات ایستگاه، دستورالعمل های احتیاطی مناسب را ارائه می دهد.

کاربرد وب سرویس

  • سامانه خدماتی
  • برنامه کاربردی
  • راهنما
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort