وب سرویس استعلام خطوط مترو

وب سرویس استعلام خطوط مترو

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با وارد کردن مختصات یک نقطه و شعاع مورد نظر، این وب‌سرویس به شما خطوط متروی موجود در آن محدوده را نشان خواهد داد.

کاربرد وب‌سرویس استعلام خطوط مترو

  • اطلاع رسانی
  • اپ کاربردی و عمومی
  • راهنمای شهری
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort