وب سرویس استعلام ایستگاه های مترو

وب سرویس استعلام ایستگاه های مترو

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با وارد کردن یک نقطه ومشخص کردن یک شعاع برای این وب‌سرویس می‌توانید ایستگاه‌های مترو موجود در آن حوالی را در خروجی دریافت کنید.

کاربرد وب‌سرویس استعلام ایستگاه‌های مترو

  • اطلاع رسانی
  • اپلیکیشن و سایت‌های کاربردی
  • سوپراپلیکیشن‌ها
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort