وب سرویس محدوده خدماتی مخابرات

وب سرویس استعلام محدوده مناطق خدماتی مخابرات

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس ورودی نداشته و صرفا جدیدترین محدوده تحت پوشش مخابرات را به کاربر نشان می‌دهد.

کاربرد وب‌سرویس استعلام محدوده مناطق خدماتی مخابرات

  • نقشه
  • سامانه خدماتی
  • راهنما
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort