وب سرویس نرخ کرایه تاکسی

وب سرویس استعلام نرخ کرایه تاکسی

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس با دریافت کد خط، قیمت کرایه تاکسی‌های موجود دار آن خط را ارائه می‌نماید.

کاربرد وب‌سرویس استعلام نرخ کرایه تاکسی

  • ابزار کاربردی
  • اپ‌های چندمنظوره
  • راهنمای شهری
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort