وب‌سرویس بازار بورس نوآوران امین – Noavaran Amin API

تجاری
دسته بندی: ,
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با استفاده از این وب‌سرویس می‌توانید ارزش سهام شرکت‌های مختلف در بورس و فرابورس را مشاهده کرده و آن را از لحاظ زمانی فیلتر کنید. اگر شناسه‌ی یک شرکت خاص و یا یک بازه‌ی زمانی خاص را برای وب‌سرویس تعیین نکنید، اطلاعات تمام شرکت‌ها از تمام زمان‌ها برای شما نمایش داده خواهد شد.

کاربرد وب‌سرویس نوآوران امین

  • آموزش بورس
  • سایت‌های خبری تحلیلی
  • سایت‌های اقتصادی
  • اخبار بورس
توسعه دهنده : Noavaran Amin

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/nadpco/api/v2/CompanyFundamentalIndex/Values?fromYear=&toYear=&perTId=&isAudited="
--header 'apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}' --header 'Authorization : {api key}'
-d {
Required: companyIds
companyIds:
[
فهرست شرکت‌ها

number
]
companyIndexIds:
[
فهرست شاخص‌ها

number
]
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}
Authorization : {api key}

Required Parameters:

companyIdsoptional Parameters:

companyIndexIds
fromYear
toYear
isAudited

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort