وب سرویس دریا

وب سرویس استعلام مشخصات پارسل بر اساس مختصات جغرافیایی

تجاری
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این سرویس بر اساس مختصات یک نقطه، اطلاعات پارسل را در آن ناحیه ارائه می‌دهد.

کاربرد وب سرویس استعلام مشخصات پارسل بر اساس مختصات جغرافیایی

  • سامانه خدماتی
  • شهرداری
  • سوپراپلیکیشن
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort