وب سرویس استعلام ایستگاه پسماند

وب سرویس استعلام ایستگاه های پسماند

تجاری
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب سرویس بر اساس مختصات یک نقطه و شعاع مشخص شده، اطلاعات ایستگاه های پسماند موجود در آن محدوده را ارائه می‌دهد.

کاربرد وب سرویس استعلام ایستگاه های پسماند

  • سامانه بازیافت
  • نقشه
  • راهنمای شهری
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort