وب سرویس استعلام پل عابر

وب سرویس استعلام پل های عابر پیاده

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب سرویس با گرفتن یک نقطه و شعاع مورد نظر، پل‌های عابر پیاده موجود در آن محدوده را به همراه مشخصات آن‌ها (نوع، مختصات و…) را خروجی می‌دهد.

کاربرد وب‌سرویس استعلام پل عابر

  • سوپراپلیکیشن
  • راهنمای گردشگری
  • نقشه
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort