وب سرویس سرای محلات

وب سرویس استعلام سرای محلات

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس بر اساس مختصات یک نقطه و شعاع مشخص شده، اطلاعات سرای محلات موجود در محدوده را ارائه می‌دهد.

کاربرد وب‌سرویس استعلام سرای محلات

  • سامانه شهرداری
  • سامانه خدماتی
  • سوپراپلیکیشن
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort