وب سرویس اطلاعات مح

وب سرویس دریافت اطلاعات منطقه،ناحیه و معبر بر اساس مختصات اطلاعات مکانی

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این سرویس بر اساس مختصات یک نقطه جغرافیایی، اطلاعات منطقه،ناحیه، محله و معبر را ارائه می دهد.

کاربرد وب سرویس دریافت اطلاعات منطقه،ناحیه و معبر

  • سامانه شهرداری
  • سامانه خدمت
  • ابزار کاربردی برای سایت‌های تخصصی مسکن و عمران
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort