وب سرویس استعلام میادین میوه و تره بار

تجاری
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این سرویس بر اساس مختصات یک نقطه و شعاع مشخص شده، اطلاعات میادین میوه و تره بار محدوده مورد نظرتان را ارائه می‌دهد.

کاربرد وب سرویس استعلام میادین میوه و تره بار

  • سامانه دولتی
  • راهنمای شهری
  • نقشه
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort