وب سرویس استعلام ایستگاه های تاکسی

استعلام ایستگاه های تاکسی

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس مختصات و محدوده مورد نظر شما را دریافت کرده و ایستگاه‌های تاکسی موجود در آن محدوده را به شما نشان می‌دهد.

کاربرد وب‌سرویس استعلام ایستگاه‌های تاکسی

  • نقشه
  • راهنما
  • اپلیکیشن چندمنظوره
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort