وب سرویس محدوده خدماتی آب

وب سرویس استعلام محدوده مناطق خدماتی آب

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس ورودی نداشته و صرفا جدیدترین محدوده تحت پوشش آب را به کاربر نشان می‌دهد.

کاربرد وب‌سرویس استعلام محدوده مناطق خدماتی آب

  • نقشه
  • سامانه خدماتی
  • راهنما
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort